• หน้าแรก

  • ข่าวสารและกิจกรรม

  • 21/07/66 ขอบคุณน้องๆ และคณะครูจาก โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม ที่ได้เข้ามาร่วมเรียนรู้นอกห้องเรียนที่ดัชฟาร์ม

21/07/66 ขอบคุณน้องๆ และคณะครูจาก โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม ที่ได้เข้ามาร่วมเรียนรู้นอกห้องเรียนที่ดัชฟาร์ม

  • หน้าแรก

  • ข่าวสารและกิจกรรม

  • 21/07/66 ขอบคุณน้องๆ และคณะครูจาก โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม ที่ได้เข้ามาร่วมเรียนรู้นอกห้องเรียนที่ดัชฟาร์ม

21/07/66 ขอบคุณน้องๆ และคณะครูจาก โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม ที่ได้เข้ามาร่วมเรียนรู้นอกห้องเรียนที่ดัชฟาร์ม

21/07/66 🐑 🐏Dutch Farm ขอบคุณน้องๆนักเรียน และคณะครู จากโรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม
ที่ได้เข้ามาร่วมเรียนรู้นอกห้องเรียนที่ดัชฟาร์ม

ท่ามกลางธรรมชาติ และ กิจกรรมดีๆฝึกทักษะของน้องๆได้ลงมือทำ และได้ความรู้เกี่ยว กับสัตว์เลี้ยงน่ารักๆภายในฟาร์ม เพลิดเพลินไปกับกิจกรรมต่างๆ ขอบคุณที่ใว้วางใจดัชฟาร์มในการจัดกิจกรรมน่ารักๆให้เด็กไปนะคะ

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์