25/07/66 ยินดีต้อนรับ และขอบคุณ มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ ทางดัชฟาร์มเปิดสถานที่ให้เข้าชมศึกษาฟรี !!!

25/07/66 ยินดีต้อนรับ และขอบคุณ มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ ทางดัชฟาร์มเปิดสถานที่ให้เข้าชมศึกษาฟรี !!!

25/07/66 🐑 🐏Dutch Farm ยินดีต้อนรับ และขอบคุณมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ
ที่ได้เข้ามาร่วมเรียนรู้นอกห้องเรียนที่ดัชฟาร์ม

ทางดัชฟาร์ม เปิดสถานที่ให้เข้าชมศึกษาฟรี !!!เพื่อศึกษาดูงาน ดูสถานที่ ให้ความรู้ต่างๆกับสถานที่ของเราค่ะ #มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ🤍

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์