แผนที่ดัชฟาร์มเชียงใหม่

แผนที่ดัชฟาร์มเชียงใหม่

แผนที่ดัชฟาร์มเชียงใหม่
รถยนต์ส่วนตัว / รถทัวร์

รถยนต์ส่วนตัว / รถทัวร์

ถ้าท่านเดินทางมาโดยรถยนต์ส่วนตัวหรือรถทัวร์ ให้ท่านขับตรงผ่าน ห้างพรอมเมนาดา ตรงมาเรื่อย ๆ ประมาณ 20 กิโลเมตร ใช้สาย สันกำแพง-แม่ออน (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1317 หลักกิโลเมตร ที่ 20) ก่อนถึงแยกน้ำพุร้อน 10 กิโลเมตร ก็จะถึงดัชฟาร์มในที่สุด
รถไฟ / เครื่องบิน

รถไฟ / เครื่องบิน

ถ้าท่านเดินทางมาโดยรถยนต์ส่วนตัวหรือรถทัวร์ ถ้าหากท่านเดินทางมาโดยรถไฟ หรือเครื่องบิน ท่านสามารถจ้าง เหมารถแท็กซี่หรือรถสี่ล้อแดง ประมาณ 25-30 กิโลเมตร โดยวิ่ง ตรงมาถนนมหิดล ผ่านห้างพรอมเมนาดาตรงมาเรื่อย ๆ ใช้สาย สันกำแพง-แม่ออน (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1317 หลักกิโลเมตร ที่ 20) ก่อนถึงแยกน้ำพุร้อน 10 กิโลเมตร ก็จะถึงดัชฟาร์มในที่สุด
สถานที่ตั้ง

สถานที่ตั้ง

ถนนสันกำแพงสายใหม่-แม่ออน 56 หมู่ 5 ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 50130 (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1317 ถนนหลักกิโลเมตรที่ 20)
เวลาทำการ

เวลาทำการ

เปิดบริการทุกวัน 09.00 - 18.00 น.
โทรศัพท์

โทรศัพท์

ติดต่อสอบถาม โทร. 06-4001-0014
อีเมล

อีเมล

เฟซบุ๊ก

เฟซบุ๊ก

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์