• Home

  • Tourist Attraction

Tourist Attraction

  • Home

  • Tourist Attraction

Tourist Attraction

แหล่งท่องเที่ยว

ต้มไข่ด้วยความร้อนจากธรรมชาติ แช่เท้าในน้ำอุ่นที่น้ำพุร้อนสันแพง สถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังของจังหวัดเชียงใหม่

หมู่บ้านแม่กำปอง

Baan Mae Kampong is a small village located in the middle of the mountains. It's surrounded with plentiful greenery and water source.

หมู่บ้านทำร่มบ่อสร้าง

Visit the beauty of Lanna art at Bo Sang Umbrella village. you can learn how to make traditional vibrantly colored paper umbrellas.

ถ่ำเมืองออน

Watch the beauty of the caves with stalactites and stalagmites that are naturally occurring.

บ้านจ๊างนัก

There's a lot of elephant sculpture. And maybe there is a chance to see how to carve.

Flight of The Gibbon

Zipline the mountain in nature. Have a traditional Thai lunch, Go to the waterfall in the afternoon.

อุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้

Beautiful mountain, fresh air, and quiet place. Nature trails for exploring, there has the homestay, tent, and restaurant support.

โครงการหลวงแม่ตีนตก

Fresh air surrounded by mountains. Cool weather throughout the year. There is a restaurant serving great ingredients from the Royal Project.

วัดป่าตึง

Visit Wat Pa Tung. See the beauty of the temple interior architecture. It was formerly a deserted temple until it was restored.

Create a website for free Online Stores