Chiang Mai Dutch Farm - The Pony Farm

New tourist attraction located on Sankampaeng-Mae On road. The farm that surrounded by greenery mountains, fresh air and Dutch-style decor. The tourists can relax with cute animals such as ponies, sheep, rabbits and buffalos
Highlights
Shetland Pony
A variety of Shetland pony. We bring you to the lovely of the ponies. And you can also ride a ponies if you want.
Flowers
Resting place that surrounded by nature mountains.Fresh air and filled with flowers. Variety of colors in bloom.
Windmill
Large windmill towering like in foreign country. We brought you to watch and take a photo as a gift at "Dutch Farm Chiang Mai".

Wool Cutting

Do a sheep shearing with yourself.

Bicycle

Ride a bicycle around the place.

Cute animals

Ducks, chickens, rabbits and buffalos.

Surrounded by fields.

Refreshing with natural and fresh air.

Filled with fresh food.

The selection with great ingredient is delicious.

Drinks available

Coffee, cocoa, juice and water.

"Everything is beautiful, but not everyone will see"


News and activities

คณะครู นักเรียน จากโรงเรียนขาลสุวรรณอนุสรณ์ เข้ามาดัชฟาร์ม และมีการเรียนการสอนเกี่ยวกับสัตว์ต่างๆ ภายในฟาร์ม หลังจากเรียนรู้กันไป ก็ได้ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก เก็บภาพความประทับใจกันอีกด้วย น้องๆน่ารักมากๆ มีโอกาสพาเด็กๆมาอีกนะคะคุณครู
สนุกสนานเฮฮาตามประสาเด็กๆ น้องๆจากโรงเรียนวัดร้องวัวแดงศรีจันทร์วิทยาคารมาเยี่ยมชมดัชฟาร์มของเรา คุณครูก็คอยสอนเรื่องความเป็นอยู่ของสัตว์น้อยใหญ่ในฟาร์ม พี่ๆพนักงานก็ให้ความรู้เรื่องการกินอาหาร การเข้าหาสัตว์ และลักษณะนิสัยของสัตว์ งานนี้ได้ทั้งความรู้ ทั้งสนุก แถมได้ความสุขกลับบ้าน คุ้มสุดๆเลยล่ะคร้าาา
นานาชาติลานนาก็มาจ้ะ เด็กน้อยอินเตอร์ มาเรียนรู้เรื่องสัตว์นานาชนิดที่ ดัชฟาร์ม ถือเป็นการเรียนรู้ที่น่าสนใจ แถมความตื่นเต้น ความสนุกสนานไปด้วยนะ นอกจากนี้เด็กๆยังเตรียมอาหารกลางวันมาทานร่วมกันด้วย หืม..พี่ม้าแคระอยากร่วมวงกับน้องๆบ้างจัง
Create a website for free Online Stores