30/06/66 กิจกรรมทัศนศึกษา ของนักเรียน โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ณ ดัชฟาร์ม

30/06/66 กิจกรรมทัศนศึกษา ของนักเรียน โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ณ ดัชฟาร์ม

30/06/66 🐑 🐏Dutch Farm ขอบคุณน้องๆนักเรียน และคณะครู จาก โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
ที่ได้เข้ามาร่วมเรียนรู้นอกห้องเรียนที่ดัชฟาร์ม

เรียนรู้ กิจกรรมเกมตอบคำถาม และเรียนรู้ชีวิตสัตว์เลี้ยง วิถีม้าเเคระ ป้อนอาหารเเกะ ชมธรรมชาติ และบรรยากาศดีดี สนุกตรงที่ได้มาเที่ยวกับเพื่อนๆ และคุณครูค่ะ

กิจกรรม เพียบ ไว้ให้น้อง น้อง สนุกกับสัตว์ต่างๆ หลากหลายชนิด และสนุกไปกับมุมถ่ายรูป ในแต่ละโซน การเรียนรู้ใช่ว่าจะมีแค่ในห้องเรียน การที่เด็กได้ออกไปสัมผัส ได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรง นั้นเป็นการเรียนรู้เพื่อเปิดโลกทัศน์ ทำให้เด็กเกิดความสนใจใคร่รู้ เกิดความสุข ความสนุกสนาน และมีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้มากยิ่งขึ้น…

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์