• หน้าแรก

  • ข่าวสารและกิจกรรม

  • 06/01/66 น้องๆและคณะครู จากโรงเรียนวัดสันโค้ง ชวนมาสัมผัสกับประสบการณ์การเรียนรู้นอกห้องเรียนที่ "ดัชฟาร์ม"

06/01/66 น้องๆและคณะครู จากโรงเรียนวัดสันโค้ง ชวนมาสัมผัสกับประสบการณ์การเรียนรู้นอกห้องเรียนที่ "ดัชฟาร์ม"

  • หน้าแรก

  • ข่าวสารและกิจกรรม

  • 06/01/66 น้องๆและคณะครู จากโรงเรียนวัดสันโค้ง ชวนมาสัมผัสกับประสบการณ์การเรียนรู้นอกห้องเรียนที่ "ดัชฟาร์ม"

06/01/66 น้องๆและคณะครู จากโรงเรียนวัดสันโค้ง ชวนมาสัมผัสกับประสบการณ์การเรียนรู้นอกห้องเรียนที่ "ดัชฟาร์ม"

06/01/66 ขอขอบคุณน้องๆและคณะครู จาก โรงเรียนวัดสันโค้ง
ที่ได้เข้ามาร่วมเรียนรู้นอกห้องเรียนที่ดัชฟาร์ม

ท่ามกลางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ เต็มไปด้วยสัตว์เลี้ยงน่ารักๆที่จะช่วยเปิดโลกทัศน์ของน้อง ๆให้กว้างขึ้นด้วยการเรียนรู้สิ่งรอบตัวจากประสบการณ์ตรง

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์