27/01/66 น้องๆวัยใส โรงเรียน Chiangmai Kiddee พร้อมคณะครู มาเยี่ยมชม และทำกิจกรรมต่างๆ

27/01/66 น้องๆวัยใส โรงเรียน Chiangmai Kiddee พร้อมคณะครู มาเยี่ยมชม และทำกิจกรรมต่างๆ

27/01/66 ขอขอบคุณน้องๆวัยใส โรงเรียน Chiangmai Kiddee

27/01/66 น้องๆวัยใส โรงเรียน Chiangmai Kiddee พร้อมคณะครู มาเยี่ยมชม และทำกิจกรรมต่างๆ อย่าสนุกสนานค่ะเด็กๆ ได้เรียนรู้วิถีของม้าเเคระ จูงม้า ขี่ม้า อาบน้ำม้าเเต่งตัวม้าเเคระ และชมความน่ารักของสัตว์น้อยใหญ่ในดัชฟาร์มฟาร์มของเราค่ะ

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์