อุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้

อุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้


อุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้

อุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้ มีพื้นที่ครอบคลุมจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูน มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 1,229.8 ตารางกิโลเมตร หรือ 768,625 ไร่ ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นภูเขาสลับซับซ้อน มีความสูงตั้งแต่ 400-1,947 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง แบ่งพื้นที่ออกเป็น 2 ส่วนคือ ฝั่งที่ทำการอุทยานฯ แม่ตะไคร้ อำเภอดอยสะเก็ด มีเพียงบ้านพักรับรอง ลานกางเต็นท์ ร้านอาหาร และธารน้ำใส ในฤดูฝนสามารถล่องห่วงยางเล่นตามธารน้ำได้
จากตัวเมืองเชียงใหม่หากต้องการไปที่ทำการอุทยานฯ แม่ตะไคร้ ให้ขับรถตามถนนสายเชียงใหม่-ดอยสะเก็ด ระหว่างกิโลเมตรที่ 33-34 ก็ถึงแล้ว แต่หากต้องการไปเที่ยวศูนย์บริการนักท่องเที่ยวให้ขับรถไปตามถนนสายเชียงใหม่สันกำแพง และตัดออกไปทางกิ่งอำเภอแม่ออน ระยะทางประมาณ 50 กิโลเมตร สังเกตป้ายทางเข้าที่ทำการอุทยานฯ แม่ตะไคร้ก็จะถึงแล้ว มาเที่ยวได้ตลอดปี โดยเฉพาะฤดูหนาวจะสวยที่สุด สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานที่แห่งนี้ได้ที่ - park.dnp.go.th/visitor/nationparkshow.php?PTA_CODE=9101

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์