ถ้ำเมืองออน

ถ้ำเมืองออน


ถ้ำเมืองออน

ถ้ำเมืองออนเป็นถ้ำขนาดใหญ่บนเขาหินปูน มีหินงอนเป็นพระธาตุตั้งอยู่กลางลานในถ้ำ ตามผนังถ้ำมีหินย้อย สดใสแวววาวเมื่อโดนแสงไฟ บรรยากาศเย็นชื้น สบายใจ ตั้งอยู่ในอำเภอแม่ออน ห่างไกลจากตัวเมืองเชียงใหม่ประมาณ 40 กิโลเมตร
กลางลานถ้ำเป็นหินงอกหรือชาวบ้านเรียกว่า "พระธาตุนมผา" เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของถ้ำเมืองออน ถ้ำเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางสมาธิ และพระนอน ถ้ำแห่งนี้เคยเป็นที่ปฏิบัติธรรมวิปัสสนาของครูบาศรีวิชัย ในปัจจุบันถ้ำอยู่ในความรับผิดชอบของวัดถ้ำเมืองออน และหมู่บ้านสหกรณ์ในเขตพื้นที่ อบต.บ้านสหกรณ์

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์