• หน้าแรก

  • ข่าวสารและกิจกรรม

  • 21/02/66 ขอบคุณน้องๆ และคณะครูจาก ศูนย์เด็กเล็กตำบลห้วยแก้ว ที่ได้เข้ามาร่วมเรียนรู้นอกห้องเรียนที่ดัชฟาร์ม

21/02/66 ขอบคุณน้องๆ และคณะครูจาก ศูนย์เด็กเล็กตำบลห้วยแก้ว ที่ได้เข้ามาร่วมเรียนรู้นอกห้องเรียนที่ดัชฟาร์ม

  • หน้าแรก

  • ข่าวสารและกิจกรรม

  • 21/02/66 ขอบคุณน้องๆ และคณะครูจาก ศูนย์เด็กเล็กตำบลห้วยแก้ว ที่ได้เข้ามาร่วมเรียนรู้นอกห้องเรียนที่ดัชฟาร์ม

21/02/66 ขอบคุณน้องๆ และคณะครูจาก ศูนย์เด็กเล็กตำบลห้วยแก้ว ที่ได้เข้ามาร่วมเรียนรู้นอกห้องเรียนที่ดัชฟาร์ม

03/03/66 🐑 🐏Dutch Farm ขอขอบคุณ ศูนย์เด็กเล็กตำบลห้วยแก้ว น้องๆ และคณะครู
ที่ได้ให้ความไว้วางใจกับการมอบประสบการณ์ที่ดี ดี และสร้างรอยยิ้มให้กับเด็ก ๆ ขอบคุณมากนะคะ 💕 🤟🐑🐏

ดัชฟาร์ม เรามีกิจกรรม เพียบ ไว้ให้น้อง น้อง สนุกกับสัตว์ต่างๆ หลากหลายชนิด และสนุกไปกับมุมถ่ายรูป ในแต่ละโซน 🎉การเรียนรู้ใช่ว่าจะมีแค่ในห้องเรียน การที่เด็กได้ออกไปสัมผัส ได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรง นั้นเป็นการเรียนรู้เพื่อเปิดโลกทัศน์ ทำให้เด็กเกิดความสนใจใคร่รู้ เกิดความสุข ความสนุกสนาน และมีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้มากยิ่งขึ้น… 🌈

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์