โรงเรียนแม่เมาะวิทยา พานักเรียนมาเยี่ยมชมเหล่าม้าแคระ

โรงเรียนแม่เมาะวิทยา พานักเรียนมาเยี่ยมชมเหล่าม้าแคระ

โรงเรียนแม่เมาะวิทยา พานักเรียนมาเยี่ยมชมเหล่าม้าแคระ

กิจกรรมทัศนศึกษาพาชม ม้าแคระ แกะ กระต่าย กับคณะครู-อาจารย์ และนักเรียนจากโรงเรียนแม่เมาะวิทยา จังหวัดลำปาง

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์