โรงเรียนบ้านมะเขือแจ้ ยกขบวนตะลอนทัวร์ มาชมม้าแคระที่ดัชฟาร์ม

โรงเรียนบ้านมะเขือแจ้ ยกขบวนตะลอนทัวร์ มาชมม้าแคระที่ดัชฟาร์ม

โรงเรียนบ้านมะเขือแจ้ ยกขบวนตะลอนทัวร์ มาชมม้าแคระที่ดัชฟาร์ม

16/12/59 คณะครู-อาจารย์ และน้องๆ จากโรงเรียนบ้านมะเขือแจ้ จากจังหวัดลำพูน ได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษา เรียนรู้นอกโรงเรียน และดัชฟาร์มก็เป็นหนึ่งสถานที่ ที่ได้ต้อนรับน้องๆ เข้ามาศึกษาดูงาน เรียนรู้การเลี้ยงดูและความเป็นอยู่ของม้าแคระ แกะ กระต่าย ห่าน และควายเผือก ทั้งยังมีกิจกรรมปั่นจักรยานชมฟาร์ม เด็กๆเรียนรู้และทำกิจกรรมกันอย่างสนุกสนาน

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์