• หน้าแรก

  • ข่าวสารและกิจกรรม

  • 01/09/66 ขอบคุณน้องๆ และคณะครูจากแดนไกล โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม ที่ได้เข้ามาร่วมเรียนรู้นอกห้องเรียนที่ดัชฟาร์ม

01/09/66 ขอบคุณน้องๆ และคณะครูจากแดนไกล โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม ที่ได้เข้ามาร่วมเรียนรู้นอกห้องเรียนที่ดัชฟาร์ม

  • หน้าแรก

  • ข่าวสารและกิจกรรม

  • 01/09/66 ขอบคุณน้องๆ และคณะครูจากแดนไกล โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม ที่ได้เข้ามาร่วมเรียนรู้นอกห้องเรียนที่ดัชฟาร์ม

01/09/66 ขอบคุณน้องๆ และคณะครูจากแดนไกล โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม ที่ได้เข้ามาร่วมเรียนรู้นอกห้องเรียนที่ดัชฟาร์ม

01/09/66 🐑 🐏Dutch Farm ยินดีต้อนรับ และขอบคุณน้องๆ และคณะครูจากแดนไกลโรงเรียนเชียงรายวิทยาคม
ที่ได้เข้ามาร่วมเรียนรู้นอกห้องเรียนที่ดัชฟาร์ม

ท่ามกลางธรรมชาติ และ กิจกรรมดีๆฝึกทักษะของน้องๆได้ลงมือทำ และได้ความรู้เกี่ยว กับสัตว์เลี้ยงน่ารักๆภายในฟาร์ม เพลิดเพลินไปกับกิจกรรมต่างๆ ขอบคุณที่ใว้วางใจดัชฟาร์มในการจัดกิจกรรมน่ารักๆให้เด็กๆนะคะ

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์