• หน้าแรก

  • ข่าวสารและกิจกรรม

  • 03/05/66 ขอบคุณน้องๆ และคณะครูจากแดนไกล โรงเรียนมัมบะอิลอิสลาม ที่ได้เข้ามาร่วมเรียนรู้นอกห้องเรียนที่ดัชฟาร์ม

03/05/66 ขอบคุณน้องๆ และคณะครูจากแดนไกล โรงเรียนมัมบะอิลอิสลาม ที่ได้เข้ามาร่วมเรียนรู้นอกห้องเรียนที่ดัชฟาร์ม

  • หน้าแรก

  • ข่าวสารและกิจกรรม

  • 03/05/66 ขอบคุณน้องๆ และคณะครูจากแดนไกล โรงเรียนมัมบะอิลอิสลาม ที่ได้เข้ามาร่วมเรียนรู้นอกห้องเรียนที่ดัชฟาร์ม

03/05/66 ขอบคุณน้องๆ และคณะครูจากแดนไกล โรงเรียนมัมบะอิลอิสลาม ที่ได้เข้ามาร่วมเรียนรู้นอกห้องเรียนที่ดัชฟาร์ม

03/05/66 ขอบคุณน้องๆ และคณะครูจากแดนไกลโรงเรียนมัมบะอิลอิสลาม น้องๆ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และคณะครู
ที่ได้เข้ามาร่วมเรียนรู้นอกห้องเรียนที่ดัชฟาร์ม

ท่ามกลางธรรมชาติ และ กิจกรรมดีๆฝึกทักษะของน้องๆได้ลงมือทำ และได้ความรู้เกี่ยว กับสัตว์เลี้ยงน่ารักๆภายในฟาร์ม เพลิดเพลินไปกับกิจกรรมต่างๆ ขอบคุณที่ใว้วางใจดัชฟาร์มในการจัดกิจกรรมน่ารักๆให้เด็กไปนะคะ

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์