น้องๆและคณะครู จากโรงเรียนอนุบาลเทศบาลออนใต้

น้องๆและคณะครู จากโรงเรียนอนุบาลเทศบาลออนใต้

น้องๆและคณะครู
จากโรงเรียนอนุบาลเทศบาลออนใต้

ชวนมาสัมผัสกับประสบการณ์การเรียนรู้นอกห้องเรียนที่
"ดัชฟาร์ม" ท่ามกลางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ เต็มไปด้วยสัตว์เลี้ยงน่ารักๆที่จะช่วยเปิดโลกทัศน์ของน้อง ๆให้กว้างขึ้นด้วยการเรียนรู้สิ่งรอบตัวจากประสบการณ์ตรง

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์