• หน้าแรก

  • ข่าวสารและกิจกรรม

  • น้องๆ และคณะครู ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 จาก โรงเรียนบ้านแม่ปูคา ได้เข้าทัศนศึกษาที่ดัชฟาร์ม ฟาร์มม้าแคระ

น้องๆ และคณะครู ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 จาก โรงเรียนบ้านแม่ปูคา ได้เข้าทัศนศึกษาที่ดัชฟาร์ม ฟาร์มม้าแคระ

  • หน้าแรก

  • ข่าวสารและกิจกรรม

  • น้องๆ และคณะครู ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 จาก โรงเรียนบ้านแม่ปูคา ได้เข้าทัศนศึกษาที่ดัชฟาร์ม ฟาร์มม้าแคระ

น้องๆ และคณะครู ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 จาก โรงเรียนบ้านแม่ปูคา ได้เข้าทัศนศึกษาที่ดัชฟาร์ม ฟาร์มม้าแคระ

น้องๆ และคณะครู ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 จาก โรงเรียนบ้านแม่ปูคา
  ได้เข้าทัศนศึกษาที่ดัชฟาร์ม ฟาร์มม้าแคระ เด็กๆ ได้เปิดโลกทัศน์การเรียนรู้นอกห้องเรียนแบบใหม่
โดยการเรียนรู้วิถีชีวิตของม้าแคระ แกะ อย่างใกล้ชิด สัมผัสได้จริง สร้างความประทับใจในการเรียนรู้ไม่น้อยเลยทีเดียว
สนุกสนานได้สาระแบบนี้ อย่าลืมแวะเวียนม้าเล่นกับพี่ม้าแคระ แกะ อีกนะจ้ะเด็กๆ
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์