• หน้าแรก

  • ข่าวสารและกิจกรรม

  • กิจกรรมในวันพุธที่ 14 ตุลาคม 2563 ทางดัชฟาร์มต้องขอขอบคุณน้องๆ และผู้ปกครอง Homeschool เข้ามาร่วมเรียนรู้นอกห้องเรียนที่ดัชฟาร์ม

กิจกรรมในวันพุธที่ 14 ตุลาคม 2563 ทางดัชฟาร์มต้องขอขอบคุณน้องๆ และผู้ปกครอง Homeschool เข้ามาร่วมเรียนรู้นอกห้องเรียนที่ดัชฟาร์ม

  • หน้าแรก

  • ข่าวสารและกิจกรรม

  • กิจกรรมในวันพุธที่ 14 ตุลาคม 2563 ทางดัชฟาร์มต้องขอขอบคุณน้องๆ และผู้ปกครอง Homeschool เข้ามาร่วมเรียนรู้นอกห้องเรียนที่ดัชฟาร์ม

กิจกรรมในวันพุธที่ 14 ตุลาคม 2563 ทางดัชฟาร์มต้องขอขอบคุณน้องๆ และผู้ปกครอง Homeschool เข้ามาร่วมเรียนรู้นอกห้องเรียนที่ดัชฟาร์ม

กิจกรรมในวันพุธที่ 14 ตุลาคม 2563 ทางดัชฟาร์มต้องขอขอบคุณน้องๆ และผู้ปกครอง Homeschool เข้ามาร่วมเรียนรู้นอกห้องเรียนที่ดัชฟาร์ม

     ท่ามกลางธรรมชาติ และ กิจกรรมดีๆฝึกทักษะของน้องๆได้ลงมือทำ และได้ความรู้เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงน่ารักๆภายในฟาร์ม เพลิดเพลินไปกับกิจกรรม พร้อมยังเติมพลังด้วยอาหารว่าง ที่ทางดัชฟาร์มมีเตรียมใว้ให้กับน้องๆที่ร่วมกิจกรรมกันอีกด้วย งานนี้นอกจากจะได้เรียนรู้จากกิจกรรมดีๆแล้ว ยังต้องไม่ลืมทานอาหารที่มีประโยชน์ เพิ่มเสริมการเติบโตของร่างกายและสมองกันด้วยนะคะ


สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์